scouts-logo-fleur-wide

...

In het begin van jaar dient het lidgeld betaald te worden, dat moet gebeuren op volgend rekeningnummer: IBAN BE65 0631 6291 7696 (1-25 Sint-Jacob)

Kosten voor takweekends en kampen moeten gestort worden op de rekening van de tak: IBAN BE98 3770 5619 7793 (Givers 1-25)

De Leiding

...

leeftijd: 22 jaar
tel: 0484954481
nevenfunctie: /
4e jaar leiding, 3e jaar giverleiding


Takleider
...

leeftijd: 24 jaar
tel: 0492777478
nevenfunctie: /
7e jaar leiding, 3e jaar giverleiding


Financiën