scouts-logo-fleur-wide

...

In het begin van jaar dient het lidgeld betaald te worden, dat moet gebeuren op volgend rekeningnummer: IBAN BE65 0631 6291 7696 (1-25 Sint-Jacob)

Kosten voor takweekends en kampen moeten gestort worden op de rekening van de tak:
De Weka's: IBAN BE91 0017 5287 5276 (Wekas 1-25)
De Tweka's: IBAN BE21 3770 8917 8403 (Twekas 1-25)

De Wekaleiding

...

leeftijd: 21 jaar
tel: 0488762841
nevenfunctie: /
3e jaar leiding, 3e jaar wekaleiding


Takleider
...

leeftijd: 20 jaar
tel: 047181703
nevenfunctie: /
2e jaar leiding, 2e jaar wekaleiding


Financiën
...

leeftijd: 19 jaar
tel: 0475268691
nevenfunctie: /
1e jaar leiding, 1e jaar wekaleiding


EHBO

De Twekaleiding

...

leeftijd: 22 jaar
tel: 0493740206
nevenfunctie: /
4e jaar in leiding, 1e jaar twekaleiding


Takleider
...

leeftijd: 22 jaar
tel: 0498577262
nevenfunctie: /
4e jaar in leiding, 1e jaar twekaleiding


Financiën
...

leeftijd: 21 jaar
tel: 0499209802
nevenfunctie: /
2e jaar in leiding, 1e jaar twekaleiding


EHBO