scouts-logo-fleur-wide

...

Het leven van een kapoen is er één vol spel, fantasie, creativiteit en expressie. Spelenderwijs en ongedwongen ontdekken we samen met hen de wereld. De leiding gaat hierbij uit van het kind zelf, van wat hen boeit en aanspreekt.
Genieten van de kronkels en de fantasie, samen spelen en genieten. Het hoogtepunt in een kapoenenleven? Voor de eerste keer op kamp! I

s het leven een jungle of een speeltuin? Welpen en Kabouters leren zélf spannende dingen doen. Hun eigen lokaal inrichten, muziekinstrumenten maken, in bomen klimmen, kampen bouwen onder de blote hemel ... Ze krijgen ruimte en kansen om dingen uit te proberen en van elkaar te leren. De werking wordt ingekleed met verhalen en fantasie. Kattekwaad uithalen, kampen bouwen, zich verkleden, het ontrafelen van mysteries, … Een weka is constant op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die uitdaging gaan we samen met hen aan!

Dit jaar hebben we door een dreigend leidingstekort de beslissing moeten nemen om de tweedejaars kapoenen en de weka's samen te nemen in één tak. Onder de naam 'Kapoeka's', waar de kapoenen en weka's zelf voor hebben gestemd, zullen ze dit jaar spelen, leren en ontdekken, zoals voorheen, maar dan samen.

Bij activiteiten waarbij het leeftijdsverschil te groot wordt zullen ze desalniettemin weer opgesplitst worden. Door ons leidingstekort zullen we dit jaar jammer genoeg geen nieuwe leden kunnen aannemen bij de kapoeka's.

Het samennemen van de takken en de ledenstop zijn tijdelijke oplossingen voor een tijdelijk probleem. We brengen liefst zo snel mogelijk de kapoenen en weka's weer terug als aparte takken.

Met vragen kan je de leiding altijd bereiken op kapoekaleiding@sint-jacob.be

Leeftijd: 7 tot 11 jaar.

In het begin van jaar dient het lidgeld betaald te worden, dat moet gebeuren op volgend rekeningnummer: IBAN IBAN BE65 0631 6291 7696 (1-25 Sint-Jacob)

Kosten voor takweekends en kampen moeten gestort worden op de rekening van de tak:
De Weka's: IBAN BE53 3771 1337 5253 (Weka's 1-25)
De Tweka's: IBAN ()

De Wekaleiding

...

leeftijd: 19 jaar
tel: 04 73 21 79 02
nevenfunctie: /
2e jaar leiding, 2e jaar wekaleiding


Takleider
...

leeftijd: 18 jaar
tel: 0497726796
nevenfunctie: /
2e jaar leiding, 2e jaar wekaleiding


Financien